Inloggen
Winkelmandje
NederlandsNederlands

Koop bewust

Duurzaamheid

Tegenwoordig zijn er veel initiatieven die het productieproces van kleding en (outdoor)uitrusting willen verbeteren. Deze initiatieven kunnen vanuit één specifieke fabrikant komen, maar vaker komen ze vanuit een overkoepelende organisatie waar fabrikanten zich vervolgens bij aansluiten. Een initiatief kan gaan om het duurzamer maken van (een deel van) de productie, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van mensen in bij de productie betrokken fabrieken, maar ook om de behandeling van dieren tijdens het gehele productieproces. Bij Twinseasons proberen wij het voor jou zo duidelijk mogelijk te maken door bij een product aan te geven om welke initiatieven het precies gaat. Daarnaast leggen wij op deze pagina uit waar elk initiatief nou precies voor staat. Op deze pagina vind je een groot aantal dikgedrukte en onderstreepte termen. Deze termen kun je terugvinden op de diverse productpagina's op onze website.

1% For the Planet

1% For the Planet is een organisatie dat bedrijven aanspoort om een deel van hun omzet te doneren aan milieuprojecten en non-profitorganisaties. Deelnemende bedrijven dienen 1% van hun bruto-omzet toe te wijden aan het ondersteunen van projecten die gericht zijn op het behoud en/of herstel van het milieu. De organisatie controleert de deelnemende partijen of ze daadwerkelijk 1% van hun omzet aan milieudoelen besteden. De donaties kunnen gaan naar een verscheidenheid aan projecten, waaronder natuurbescherming, duurzame landbouw, schoon waterinitiatieven en klimaatbeheersing.

Het initiatief werd opgericht door Yvon Chouinard, de oprichter van Patagonia, en Craig Mathews, de oprichter van Blue Ribbon Flies. Door deel te nemen aan 1% for the Planet kunnen bedrijven aan consumenten laten zien dat ze zich inzetten voor milieubehoud en duurzaamheid. Daarmee stelt het consumenten in staat om producten en diensten te kiezen bij partijen die zijn verbonden aan dit initiatief.

logo van 1% For the Planet
Logo van 1% For the Planet
logo van B-Corp Certified
Logo van B-Corp Certified

B-Corp Certified

B-Corp Certified verwijst naar de certificering die wordt toegekend aan bedrijven die voldoen aan bepaalde sociale en milieucriteria én die zich inzetten voor transparantie en verantwoordelijkheid in hun bedrijfsvoering. "B Corp" staat voor "Benefit Corporation" of "Benefit Company". Om B Corp-gecertificeerd te worden, moeten bedrijven een uitgebreide beoordeling ondergaan van hun impact op verschillende gebieden, waaronder milieu, werknemers, gemeenschap en governance. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door B Lab, een non-profitorganisatie die de B Corp-certificering beheert. Bedrijven die B Corp-gecertificeerd zijn, hebben dan ook aangetoond dat ze zich inzetten voor sociale en milieuvriendelijke praktijken en een positieve invloed willen hebben op de samenleving. Ze verbinden zich ertoe om niet alleen naar winst te streven, maar ook om waarde te creëren voor hun werknemers, gemeenschappen en het milieu.

Biologisch Katoen

Biologisch katoen (ook wel organisch katoen genoemd) is katoen dat aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo worden er in het gehele productieproces geen pesticiden, kunstmest of schadelijke chemicaliën gebruikt. Daarnaast wordt het onder goede en veilige arbeidsomstangheden geproduceerd. Kleding van biologisch katoen voelt verder ook zachter en prettiger aan op de huid. Doordat de vezels van niet-biologisch katoen verzwakt worden door de gebruikte chemicaliën is de kwaliteit van dergelijk katoen vaak ook minder. Een nadeel van biologisch katoen is dat er bij de productie meer water wordt gebruikt. Alles bij elkaar opgeteld is biologisch katoen echter een stuk beter voor de omgeving dan niet-biologisch katoen. Gerecycled katoen is overigens de "groenste" keuze.

Bluesign

Bluesign is een organisatie dat gericht is op het verduurzamen van de textielproductie. Het heeft tot doel de milieu-impact van de textielindustrie te verminderen en duurzamere productiemethoden te bevorderen. Het systeem houdt rekening met de hele productieketen, van grondstoffen tot eindproducten, en stelt normen vast voor milieuvriendelijke en veilige productieprocessen. Iedere textielsoort die gebruikt wordt bij de vervaardiging van een product is het resultaat van een ingewikkeld productieproces, waardoor het voor een merk moeilijk is om alle grondstoffen, kleurstoffen en chemische hulpstoffen die geleverd worden te evalueren. Bluesign helpt bij deze analyse bij elke stap in de toeleveringsketen. Dit heeft geleid tot een netwerk van bijna 1000 fabrikanten, chemische leveranciers en merken die Bluesign systeempartners zijn.

Bluesign geeft niet alleen aan merken/fabrikanten duidelijkheid. Ook biedt het nuttige informatie aan de consument. Er zijn twee aanduidingen gelïeerd aan Bluesign waar je als consument op kunt letten. Je kunt bij een product de aanduiding bevat Bluesign gecertificeerd materiaal tegenkomen. Dergelijke producten bevatten één of meerdere materialen die "Bluesign Approved" zijn. Een stap verder is de label Bluesign Product. Deze label kom je bij producten tegen, die volledig voldoen aan de Bluesign criteria. Dit betekent overigens niet per sé dat het gehele product bestaat uit "Bluesign Approved" materiaal. Voor kleding dient ten minste 90% van de stoffen en 30% van de accessoires (knopen, ritsen, etc.) Bluesign Approved te zijn. Voor uitrusting zoals tenten, slaapzakken of rugzakken zijn deze percentages 90% respectievelijk 20%.

logo van Bluesign
Logo van Bluesign
logo van Fair Trade Certified
Logo van Fair Trade Certified

Fair Trade Certified

Fair Trade Certified, of gewoon Fair Trade, is een keurmerk dat aangeeft dat producten zijn geproduceerd volgens bepaalde sociale en milieunormen. Het doel van Fair Trade is om eerlijke handelspraktijken te bevorderen en producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke vergoeding te bieden voor hun arbeid. Wanneer een product het Fair Trade Certified-keurmerk draagt, betekent dit dat het is geproduceerd onder omstandigheden die voldoen aan bepaalde sociale criteria, zoals het recht op vakbondsvrijheid, veilige werkomstandigheden en geen kinderarbeid. Daarnaast zijn er ook milieucriteria om ervoor te zorgen dat de productie geen schade toebrengt aan het milieu.

Fair Wear Foundation

De Fair Wear Foundation (FWF) is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich inzet voor betere arbeidsomstandigheden in de kleding- en textielindustrie. FWF werkt samen met kledingmerken, fabrikanten en andere belanghebbenden om de arbeidsomstandigheden in de productieketen te verbeteren en eerlijke praktijken te bevorderen. Het hoofddoel van de Fair Wear Foundation is het waarborgen van ethische arbeidsomstandigheden in de gehele productieketen. Dit omvat onder andere veilige werkomgevingen, eerlijke lonen, redelijke werktijden en het recht op vakbondsvrijheid.

Merken die zich aansluiten bij de Fair Wear Foundation verbinden zich ertoe de arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketens te verbeteren en worden regelmatig beoordeeld op hun inspanningen. Door samen te werken met merken, fabrikanten en andere belanghebbenden draagt de FWF bij aan een meer duurzame en ethische kledingindustrie.

logo van Fair Wear Foundation
Logo van Fair Wear Foundation

Gerecycled materiaal

Vele producten bevatten tegenwoordig gerecycled materiaal. Het is een goede ontwikkeling en noodzakelijk om tot een circulaire economie te komen. Producten kunnen voor een deel uit hergebruikte stoffen bestaan, maar kunnen ook 100% gerecycled zijn. Als dat het geval is, dan geven we dit ook bij het product aan. Als het om een deel van alle stoffen gaat, dan proberen wij zo veel mogelijk aan te geven om welk type materiaal het gaat. Dan kom je bijvoorbeeld de volgende teksten tegen: bevat gerecycled dons, bevat gerecycled katoen, bevat gerecycled polyamide, bevat gerecycled polyester of bevat gerecycled wol. Wanneer wij zeker weten dat het product gerecycled materiaal bevat, maar niet weten om wat voor type materiaal het gaat, kom je de tekst bevat gerecycled materiaal tegen.

Global Organic Textile Standard

De Global Organic Textile Standard (GOTS) is een internationaal erkende norm voor biologische textielproducten. Deze norm stelt criteria vast voor de volledige textielproductieketen, van de oogst van grondstoffen tot de milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde productie, verpakking, etikettering en distributie van afgewerkte textielproducten. Belangrijke aspecten van de GOTS-norm omvatten:

  • Biologische vezels: de norm vereist dat een bepaald percentage van de gebruikte vezels biologisch is geteeld. Dit betekent dat ze zijn geproduceerd zonder het gebruik van schadelijke chemicaliën zoals pesticiden en kunstmest.
  • Milieunormen: GOTS stelt strenge milieucriteria vast voor de gehele productieketen, waaronder het beheer van chemicaliën, waterverbruik en afvalverwerking.
  • Sociale criteria: de norm omvat ook sociale criteria om ervoor te zorgen dat arbeiders in de textielindustrie onder veilige en eerlijke omstandigheden werken, inclusief het recht op vakbondsvrijheid.
  • Traceerbaarheid en etikettering: producten die voldoen aan de GOTS-norm moeten traceerbaar zijn, en er gelden specifieke eisen voor etikettering, zodat consumenten kunnen herkennen dat het product voldoet aan de biologische en sociale normen.
Logo van Global Organic Textile Standard
Logo van Global Organic Textile Standard

De Global Organic Textile Standard is bedoeld om consumenten de zekerheid te bieden dat producten die dit keurmerk dragen, voldoen aan strenge normen op het gebied van duurzaamheid en sociaal welzijn. Het is een toonaangevende standaard in de biologische textielindustrie wereldwijd.

Global Recycled Standard

Het Global Recycled Standard (GRS) is een internationale norm die is ontwikkeld om de inhoud van gerecyclede materialen in producten te certificeren. Deze norm is bedoeld om transparantie en betrouwbaarheid te bieden aan consumenten die producten willen kopen die zijn vervaardigd met gerecyclede materialen. Het Global Recycled Standard richt zich voornamelijk op de verwerking, traceerbaarheid en integriteit van gerecyclede grondstoffen.

Om het GRS-certificaat te verkrijgen, moeten bedrijven voldoen aan bepaalde criteria zoals het implementeren van een effectief traceerbaarheidssysteem voor gerecyclede materialen, het vermijden van bepaalde schadelijke chemicaliën en het voldoen aan sociale en milieuaspecten. Het doel is om ervoor te zorgen dat producten die het GRS-label dragen, voor minimaal 50% aan gerecyclede materialen bestaan en dat de productie ervan op een duurzame en ethische manier wordt uitgevoerd.

logo van Global Recycled Standard
Logo van Global Recycled Standard

Klimaatneutraal

Regelmatig kom je bij een product claims tegen die beweren dat het product 100% klimaatneutraal of klimaat gecompenseerd is. Dergelijke producten zouden dus in de praktijk geen impact op het klimaat moeten hebben óf de impact ervan zou moeten zijn gecompenseerd door investeringen in bepaalde projecten (denk bijvoorbeeld aan het planten van bomen). Bij de producten op onze website vermelden wij dergelijke claims vrijwel niet. Onderzoek laat namelijk zien dat deze claims op dit moment nog niet zo veel zeggen. Er gaat met name een hoop mis bij (de controle op) de compensatie van de impact op het klimaat. Dit betekent overigens ook weer niet het tegenovergestelde. Zo zullen er genoeg compenserende projecten zijn, die wel een positieve uitwerking hebben op het klimaat. Voor ons is de garantie van dergelijke claims echter te twijfelachtig, waardoor wij er voorlopig voor kiezen om er niet te veel mee te doen.

Made in Europe

Producten met het kenmerk Made in Europe zijn in Europa geproduceerd. Dergelijke producten hebben een minder lange reis over de wereld hoeven te maken om uiteindelijk bij jou in huis te komen. Hierdoor hebben ze een lagere CO2 uitstoot. Producten met een Made in Europe kenmerk kunnen overigens wel materialen bevatten die van buiten Europa komen. Voor fabrikanten uit Europa heeft de productie dichterbij huis ook als voordeel dat de levertijden naar beneden gaan. Hierdoor winnen ze flexibiliteit als het gaat om reageren op de vraag vanuit de consument. Oftewel: het aanbod vanuit de fabrikant kan beter aansluiten op de vraag van de consument. Over het algemeen zorgt dit voor minder verspilling.

Mulesing-vrije Wol

Mulesing-vrije wol is wol die wordt verkregen zonder het gebruik van de mulesing-methode. Mulesing is een praktijk in de schapenhouderij waarbij stukjes huid rond het achterste van schapen worden weggesneden (niet altijd onder verdoving) om de groei van vliegenlarven te voorkomen. Deze methode wordt vaak gebruikt in landen met een warm klimaat, waar vliegenplagen een bedreiging vormen voor de schapen. Ethische bezwaren hebben er voor gezorgd dat producenten en afnemers van wol zich er steeds meer toe verbinden om wol te leveren/af te nemen dat is verkregen zonder deze praktijk. Wanneer bij een product mulesing-vrije wol wordt aangegeven, dan kun je er vanuit gaan dat de wol afkomstig is van schapen die niet zijn "gemuleset".

NetPlus

NetPlus is een initiatief van Bureo dat gericht is op het verminderen van plastic afval en het bevorderen van duurzaamheid. Bureo maakt gebruik van gerecyclede materialen, met name gerecyclede oceaanplastic, om daar vervolgens in samenwerking met kledingfarbikanten hoogwaardige kleding en accessoires van te maken. Het woord "NetPlus" refereert aan visnetten die uit de oceaan worden verzameld. Deze verlaten of verloren visnetten kunnen schadelijk zijn voor het mariene ecosysteem. Bureo werkt intensief samen met Patagonia aan het NetPlus project.

Oeko-Tex

Oeko-Tex is een wereldwijd erkend certificeringssysteem dat de veiligheid en duurzaamheid van textielproducten beoordeelt. Het doel van Oeko-Tex is om consumenten te beschermen tegen schadelijke stoffen in textiel en om de productieketen van textiel te verduurzamen. Het systeem omvat meerdere certificeringen, die elk verschillende aspecten van textielproducten en -productie evalueren.

De Oeko-Tex Standard 100 is één van de bekendste certificeringen binnen dit systeem. Producten met dit certificaat zijn getest op schadelijke stoffen en zijn gegarandeerd veilig voor de gebruiker. De testcriteria dekken een breed scala aan chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals zware metalen, pesticiden, ftalaten en formaldehyde. Daarnaast zijn er ook andere certificeringsniveaus binnen het Oeko-Tex-systeem, zoals de Oeko-Tex Made in Green, Oeko-Tex Organic Cotton, Oeko-Tex Leather Standard, Oeko-Tex STeP, Oeko-Tex ECO Passport, Oeko-Tex Responsible Business.

logo van Oeko-Tex Standard 100
Logo van Oeko-Tex Standard 100

PFC-vrij

Helaas zitten er in vele producten PFC's. Met name in producten die een zekere bescherming tegen neerslag bieden. Het probleem met schadelijke PFC's is dat deze heel slecht tot niet afbreekbaar zijn. Eenmaal in de natuur gaan ze dus niet meer weg. Het is extra wrang dat deze PFC's ook in producten zitten, die het mensen mogelijk maken om te genieten van dezelfde natuur. Het is dus begrijpelijk dat die consument voor producten wil kiezen, die geen schadelijke PFC's bevatten. Gelukkig zijn er de laatste jaren steeds meer initiatieven die dat mogelijk maken, maar we zijn er nog niet.

Zoals gezegd komen we deze PFC's vooral in producten tegen die bescherming tegen neerslag bieden. Denk daarbij aan kleding (de bovenlaag), fietstassen of tenten. Wanneer wij weten dat een product uit deze categorieën 100% PFC-vrij is, dan proberen wij dit zoveel mogelijk aan te geven. Soms gaat het ook om een deel van een product. Wanneer bijvoorbeeld de DWR-behandeling van een product geen PFC's bevat, dan kom je de tekst PFC-vrije DWR tegen. Deze laatste melding betekent alleen niet dat hele product PFC-vrij is.

Prevented Ocean Plastic

Prevented Ocean Plastic is een hoogwaardig, gecertificeerd gerecycled plastic dat is ingezameld in kustgebieden waar het risico op plasticvervuiling in de oceaan groot is. Het plastic wordt gebruikt door merken over de hele wereld, voldoet aan de wettelijke gezondheids- en veiligheidsnormen, is traceerbaar tot aan de bron en is op de verpakking te herkennen aan het kenmerkende driehoekige logo. Prevented Ocean Plastic is ook de naam van de overkoepelende organisatie. POP kijkt niet alleen naar het verminderen van de directe bedreiging van plasticvervuiling voor zeeleven en ecosystemen, maar ook naar het aanpakken van de bredere oorzaken van plasticafval in onze omgeving.

logo van Prevented Ocean Plastic
Logo van Prevented Ocean Plastic

Regenerative Organic Certified

Regenerative Organic Certified (ROC) is een certificeringssysteem dat de hoogste normen voor duurzaamheid, ecologische gezondheid en sociaal welzijn in de landbouw en voedselproductie bevordert. Het richt zich op regeneratieve landbouwpraktijken die niet alleen duurzaamheid nastreven maar ook actief streven naar het herstellen en verbeteren van ecosystemen. Denk aan het bevorderen van de bodemvruchtbaarheid, het verhogen van de biodiversiteit, het ondersteunen van waterbehoud en de het verbeteren van de koolstofcyclus. Door Regenerative Organic Certified toe te passen, streven producenten ernaar niet alleen minder schade aan te richten, maar ook een positieve impact te hebben op het milieu en de gemeenschappen waarin ze actief zijn.

logo van Regenerative Organic Certified
Logo van Regenerative Organic Certified

Responsible Down Standard

De Responsible Down Standard (RDS) is een wereldwijd erkende standaard die is ontworpen om ervoor te zorgen dat het dons in de productie van kleding, slaapzakken en andere producten afkomstig is van verantwoorde en ethische bronnen. De Responsible Down Standard stelt normen vast voor de behandeling van eenden en ganzen die worden gebruikt voor de productie van dons. Dit omvat zaken als het voorkomen van dwangvoeding, het zorgen voor geschikte leefomstandigheden en het minimaliseren van stress. Ook vereist het RDS een volledige traceerbaarheid van het dons in de productieketen. Dit betekent dat de herkomst van het dons, van boerderij tot fabriek, gedocumenteerd moet worden om ervoor te zorgen dat het afkomstig is van gecertificeerde, ethische bronnen. De naleving van de Responsible Down Standard wordt onafhankelijk gecontroleerd door externe certificeringsorganen. Dit waarborgt de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van het certificeringsproces.

logo van Responsible Down Standard
Logo van Responsible Down Standard
logo van Responsible Wool Standard
Logo van Responsible Wool Standard

Responsible Wool Standard

De Responsible Wool Standard (RWS) is een wereldwijd erkende standaard die is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat wol afkomstig is van schapen die worden behandeld volgens bepaalde ethische en duurzaamheidsnormen. Het doel van de RWS is het bevorderen van verantwoorde en diervriendelijke praktijken in de wolindustrie. De RWS stelt normen vast voor de behandeling van schapen, inclusief zaken als voeding, gezondheid, huisvesting en het vermijden van wreedheid. Het verbiedt bijvoorbeeld het gebruik van mulesing. Ook moedigt RWS duurzaam landbeheer aan, inclusief het behoud van biodiversiteit en het minimaliseren van negatieve milieueffecten. RWS vereist daarnaats dat de wol traceerbaar is van boerderij tot eindproduct. Dit zorgt ervoor dat consumenten kunnen verifiëren dat de wol in een bepaald product afkomstig is van gecertificeerde, ethische bronnen. De naleving van de Responsible Wool Standard wordt beoordeeld door onafhankelijke certificeringsorganen, en er is een focus op transparantie in de gehele toeleveringsketen.

Solution Dye

Solution dyeing is een specifieke verftechniek die wordt toegepast bij de productie van textielvezels, garens of stoffen. Bij deze methode wordt de kleurstof toegevoegd aan de polymeeroplossing voordat de vezel wordt gevormd, in plaats van dat de kleurstof wordt toegevoegd aan het eindproduct. Dit proces heeft verschillende voordelen, met name op het gebied van kleurvastheid en milieuvriendelijkheid. Zo resulteert deze techniek in minder waterverbruik en afvalwater vergeleken met conventionele verftechnieken. Solution Dye wordt soms ook wel Dope Dye genoemd.

Sustainable Apparel Coalition

De Sustainable Apparel Coalition (SAC) is een certificeringssysteem dat de hoogste normen voor duurzaamheid, ecologische gezondheid en sociaal welzijn in de landbouw en voedselproductie bevordert. Het richt zich op regeneratieve landbouwpraktijken die niet alleen duurzaamheid nastreven maar ook actief streven naar het herstellen en verbeteren van ecosystemen. Denk aan het bevorderen van de bodemvruchtbaarheid, het verhogen van de biodiversiteit, het ondersteunen van waterbehoud en de het verbeteren van de koolstofcyclus. Door Regenerative Organic Certified toe te passen, streven producenten ernaar niet alleen minder schade aan te richten, maar ook een positieve impact te hebben op het milieu en de gemeenschappen waarin ze actief zijn.

De SAC heeft de Higg Index ontwikkeld, een set tools en indicatoren waarmee bedrijven hun impact op het gebied van milieu en sociale verantwoordelijkheid kunnen meten en evalueren. Dit omvat onder andere de milieuprestaties van producten, de arbeidsomstandigheden in toeleveringsketens en de algemene duurzaamheid van bedrijfspraktijken.

Terracare

Terracare is een merk en een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van leer met een focus op duurzaamheid en milieuvriendelijke processen. Ze staan bekend om hun inspanningen om hoogwaardig leer te produceren met aandacht voor sociale en ecologische aspecten van de leerindustrie. Zo komt er bij de productie 30% minder CO2 vrij en wordt er 40% minder water gebruikt dan wat de standaard is in de leerindustrie.

Naar de Encyclopedie

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen